Welkom

Kom jij ook bij Crossroads?

Crossroads is na zeven jaar en een aantal interne verschuivingen
op zoek naar nieuw elan. 
En misschien kun jij daar wel voor zorgen.
Het koor zoekt een technicus, een pianist en ook zingende en swingende mannen zijn van harte welkom.
Meer info
 

De eerst volgende repetitieavond is op dinsdag 7 februari 2017
  in de Kern te Spijkenisse aanvang 20:15 uur.

Ons eerstvolgend optreden is op zaterdag 18 maart 2017 om 20:00 uur
Dubbelconcert met de Sprintersingers in de Kern.