Welkom

Kom jij ook bij Crossroads?

Crossroads is na zeven jaar en een aantal interne verschuivingen op zoek naar nieuw elan. En misschien kun jij daar wel voor zorgen. Het koor zoekt een technicus, een pianist en ook zingende en swingende mannen zijn van harte welkom. Meer info

De eerst volgende repetitieavond is op dinsdag 25 oktober 2016
  in de Kern te Spijkenisse aanvang 20:15 uur.

Ons eerstvolgend optreden is op zondag 18 december 2016 om 16:30 en 19:30 The Sound of Christmas in de Dorpskerk Spijkenisse.